Thursday, August 20, 2009

“കാണെക്കാണെ”വറ്റിവരളുന്ന പുഴയുടെ കണ്ണീരുറവയാണ് ശ്രീ.പി.പി.രാമചന്ദ്രന്‍ രചിച്ച “പട്ടാമ്പിപ്പുഴമണലില്‍”.പുഴയുടെ നൊമ്പരം ആത്മനൊമ്പരമാക്കി മാറ്റിയ കവിഹൃദയത്തെ “അമീര്‍കല്ല്യാണി”യിലൊഴുക്കാന്‍ ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം...

No comments: